1. Dr. Rajesh Trehan
 2. Dr. Neel Kant Sharma
 3. Dr. Urvashi Chauhan
 4. Dr.Vinita Pal
 5. Prof.Deepa Pundir
 6. Dr Sarita Bansal
 7. Dr.Awadhesh Kumar Yadav
 8. Dr.Jagdish Chand
 9. Prof.Ravi Kant Sharma
 10. Prof.Swami Nath
 11. Dr.Saloni Sood
 12. Prof.Preeti